Hoa văn phù điêu dát vàng 24k phòng KING

HOA VĂN PHÙ ĐIÊU DÁT VÀNG 24K PHÒNG KING